Waarschuwing: Het is een verspilling van uw tijd en onze tijd om niet op het eerste spreekuur alle stukken mee te nemen waarover u de beschikking heeft.

Het heeft geen zin om bepaalde voor u “nadelige” stukken niet mee te nemen – wij staan immers aan uw zijde, maar daarvoor moet u ons wel in staat stellen een volledig beeld van de situatie te verkrijgen, en dat niet trachten te verhinderen.

Hetgeen u mee dient te nemen is in sterke mate afhankelijk van de aard van uw zaak.

Voor meer informatie over de rechtsgebieden waarin de Rechtswinkel actief is, kunt u de pagina Rechtsgebieden bezoeken.

Voor een handzaam overzicht van de problemen waarbij de Rechtswinkel u kan helpen, kunt u onze flyer raadplegen.

Bedenk altijd wat de oorzaak van uw juridische probleem is, en probeer daar de stukken van mee te nemen.

Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Bij contractenrecht: natuurlijk de op schrift gestelde overeenkomst zelf (contract), eventuele correspondentie met de wederpartij.
  • Bij een koop bijvoorbeeld de bon, de bevestigingsmail, het contract, correspondentie met de verkoper e.d.
  • Bij bestuursrecht (waaronder uitkeringen): alle brieven van het bestuursorgaan. Probeer altijd besluiten mee te nemen van bestuursorganen zoals Burgemeester & Wethouders (B&W), DWI, UWV etc.
  • Bij boetes niet enkel de aanmaning, dat is te weinig informatie om u te kunnen helpen. De originele boete moet u meenemen.
  • Bij een vraag over huurrecht: uw huurcontract, de algemene voorwaarden van de verhuurder.
  • Bij een vraag over arbeidsrecht: uw arbeidsovereenkomst, correspondentie over uw probleem met uw werkgever, ontslagbrieven, loonstroken (geordend!).
  • Bij onenigheid met een wederpartij over het al dan niet betaald hebben van een vordering: de RELEVANTE EN GEWAARMERKTE bankafschriften, enkel met betrekking tot de wederpartij. Het is niet gewenst dat u met een veelvoud aan bankafschriften komt, waarvan wij niet kunnen controleren of dit een compleet overzicht is. U kunt alle relevante bankafschriften uitdraaien via internetbankieren of een gewaarmerkt kopie opvragen bij uw bank.

Nog enkele algemene tips:

  • Handgeschreven briefjes waarop u een toelichting tracht te geven op het probleem werken vertragend, probeer eventuele toelichtingen uit te typen.
  • Het is niet de bedoeling dat er op het spreekuur nog stukken geordend moeten worden door u of door ons, probeer alles al op omgekeerd-chronologische volgorde te leggen (nieuwste bovenaan).
  • Neem altijd uw identiteitsbewijs mee, wij maken daar nooit een kopie van, maar u heeft dit wel nodig om uzelf te identificeren.