Rechtsgebieden van de Rechtswinkel

Voor een handzaam overzicht van de problemen waarbij de Rechtswinkel u kan helpen, kunt u onze flyer raadplegen.

Klik op het rechtsgebied waaraan uw probleem gerelateerd is:

 

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies indien u een probleem heeft op het gebied van het verbintenissenrecht. Hierbij moet u denken aan het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht en huurrecht. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met vragen over een product dat u gekocht heeft bij een winkel, maar dit product is buiten uw schuld om defect geraakt en de winkel weigert om u een nieuw product te geven of hulp inzake gevallen waarin een abonnement stilzwijgend is verlengd. Ook kunnen wij u juridisch bijstaan indien u, telefonisch of aan de deur, een product aangeboden heeft gekregen, maar nooit ingestemd om het product ook daadwerkelijk af te nemen, maar het product toch ontvangen heeft. Daarnaast kunnen wij u helpen als u een verkeersongeluk heeft gehad waarbij u schade heeft geleden of bij gevallen waarin de wederpartij u aansprakelijk wilt stellen. Bovendien kunnen wij u ook van dienst zijn wanneer een andere persoon een voorwerp van u in zijn bezit heeft, maar u dit graag terug wilt hebben en deze persoon weigert dit. Alsook andere geschillen over de eigendom van voorwerpen. Tot slot kunt u bij ons terecht met al uw vragen over het huurrecht, hierbij kunt u denken aan gevallen waarin de huurbaas zijn verplichtingen tegenover u niet nakomt of wanneer u onterecht uit uw huurwoning gezet denkt te worden. Kortom wanneer u een juridische vraag heeft over een geschil met een andere persoon, niet zijnde de overheid, bent u bij ons aan het juiste adres.

  • Nakoming en stilzwijgende verlening van overeenkomsten
  • Verkoop van producten over de telefoon of aan de deur
  • Verkeersongelukken
  • Eigendomsgeschillen
  • Huurgeschillen

Wij zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen om tot een oplossing van uw juridische problemen te komen. Zo nodig kunnen wij u doorwijzen naar een advocaat. Echter, in verband met de korte duur van ons spreekuur en de drukte tijdens dit spreekuur, kunnen wij slechts 15 minuten aan uw juridische problemen besteden. Het is daarom belangrijk dat u uw juridische vraag zo concreet mogelijk stelt en dat u alle relevante documenten en gegevens meeneemt waarvan u denkt dat deze bijdragen aan de oplossing van uw problemen. Hierbij kunt u denken aan overeenkomsten, brieven en aankoopbonnen. Als u te weinig gegevens meeneemt, dan kunnen wij u niet van dienst zijn en zult u opnieuw moeten terugkomen naar een volgend spreekuur met de ontbrekende gegevens. Vervolgens helpen wij u graag verder.

Indien u vragen heeft over het bestuursrecht, dan voorzien wij u graag van juridisch advies. Hierbij moet u vooral denken aan verkeersovertredingen waarvan u denkt dat deze onterecht aan u opgelegd is. Maar bijvoorbeeld ook wanneer u hinder ondervindt van een café bij u om de hoek. Verder kunnen wij u ook helpen als u het niet eens bent met het de bouw van een bouwwerk bij u in de omgeving. Bovendien kunnen wij u bijstaan indien u een parkeervergunning heeft aangevraagd, maar denkt dat deze onterecht is afgewezen. Kortom wanneer u een juridische vraag heeft over een geschil met de overheid, niet betreffende het strafrecht, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij willen met klem benadrukken dat het in het algemeen zeer belangrijk is dat u zo snel mogelijk met uw juridische vraag bij ons langskomt, maar bij het bestuursrecht in het bijzonder. Het bestuursrecht hanteert namelijk fatale termijnen, indien u te laat bent, dan kunnen wij u helaas niet meer van dienst zijn.

  • Verkeersovertredingen
  • Vergunning gerelateerde overlast
  • Vergunningen van bouwwerken
  • Parkeervergunningen

Indien u vragen heeft over uw uitkering, dan voorzien wij u graag van juridisch advies. Uitkeringen waarmee wij u bijvoorbeeld helpen zijn de WW, ZW, WIA, WWB, WaJong, WIJ, WMO, AKW en ANW. Ook zijn wij u van dienst indien u vragen heeft over uw toeslagen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw langdurigheidstoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag. Daarnaast kunnen wij u ook helpen indien u vragen heeft met betrekking tot uw studiefinanciering. Kortom, indien u een conflict over uitkeringen en zorgtoeslagen heeft met een overheidsinstantie, dan bent u bij ons bij het juiste adres.

Wij zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen om tot een oplossing van uw juridische problemen te komen. Zo nodig is het mogelijk dat wij u doorwijzen naar een advocaat. Echter, in verband met de korte duur van ons spreekuur en de drukte tijdens dit spreekuur, kunnen wij slechts 15 minuten aan uw juridische problemen besteden. Het is daarom belangrijk dat u uw juridische vraag zo concreet mogelijk stelt en dat u alle relevante documenten en gegevens meeneemt waarvan u denkt dat deze bijdragen aan de oplossing van uw problemen. Zo dient u relevante correspondentie met de desbetreffende uitkeringsinstantie mee te nemen. Alle relevante brieven en besluiten zien wij graag op chronologische volgorde tegemoet. Indien u te weinig gegevens meeneemt, dan kunnen wij u niet van dienst zijn en zult u opnieuw moeten terugkomen naar een volgend spreekuur met de ontbrekende gegevens. Vervolgens helpen wij u graag verder. Tot slot benadrukken wij met klem dat u in binnen zes weken in geval van een besluit van een uitkeringsinstantie (of andere overheidsinstantie) dient langs te komen bij ons. Het bestuursrecht, waarvan sociale zekerheid een onderdeel is, hanteert namelijk een fatale termijn van zes weken. Na deze zes weken kunnen wij u daarom helaas niet meer van dienst zijn. U kunt deze termijn vinden in het besluit van de desbetreffende instantie.

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies indien u een probleem heeft op arbeidsrechtelijk gebied met uw werkgever. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met vragen over uw arbeidscontract of vragen over uw cao. Daarnaast kunnen wij u voorzien van juridisch advies bij een mogelijk ontslag of bij een onhoudbare werksituatie. Ook kunnen wij u adviseren met betrekking tot loonvorderingen die u op uw werkgever heeft of vakantiedagen/vakantiegeld dat u nog tegoed heeft. Bovendien kunnen wij u ook bijstaan indien u uw werkgever aansprakelijk wilt stellen voor schade die u heeft geleden tijdens uw werk of indien u vragen heeft over de arbeidsomstandigheden bij uw werkgever. Ook kunt u bij ons terecht indien u ziek bent tijdens uw werk en uw werkgever hier een probleem van maakt. Kortom, indien u een conflict heeft met uw werkgever, en u bent geen ambtenaar, dan bent u bij ons op het juiste adres.

Wij zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen om tot een oplossing van uw juridische problemen te komen. Zo nodig kunnen wij u doorwijzen naar een advocaat. Echter, in verband met de korte duur van ons spreekuur en de drukte tijdens dit spreekuur, kunnen wij slechts 15 minuten aan uw juridische problemen besteden. Het is daarom belangrijk dat u uw juridische vraag zo concreet mogelijk stelt en dat u alle relevante documenten en gegevens meeneemt waarvan u denkt dat deze bijdragen aan de oplossing van uw problemen. Zo dient u altijd uw arbeidsovereenkomst mee te nemen. U kunt bijvoorbeeld ook relevante correspondentie met uw werkgever (geordend op chronologische volgorde) en/of loonstrookjes meenemen. Als u te weinig gegevens meeneemt, dan kunnen wij u niet van dienst zijn en zult u opnieuw moeten terugkomen naar een volgend spreekuur met de ontbrekende gegevens. Vervolgens helpen wij u graag verder.

Als uw juridisch probleem onder meerdere rechtsgebieden lijkt te vallen, of geen van de genoemde rechtsgebieden, raden we u aan alsnog langs te komen.

Tenzij er sprake is van strafrecht, personen- familie en erfrecht, en vreemdelingenrecht.


Opmerkingen

Wij zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen om tot een oplossing van uw juridische problemen te komen. Zo nodig is het mogelijk dat wij u doorverwijzen naar een advocaat. Echter, in verband met de korte duur van ons spreekuur en de drukte tijdens dit spreekuur, kunnen wij slechts 15 minuten aan uw juridische problemen besteden. Voor meer informatie over ons inloopspreekuur bent u bij de spreekuurpagina aan het juiste adres.